ஸ்ரீ ஹயகிரீவா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
அனைவருக்கும் கல்வி என்பதே எமது லட்சியம்
( தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தால் ஏற்பளிக்கப்பட்டது மற்றும் மதுரை காமராஜ் பல்கலைகழகத்தில் இணைக்கப்பெற்றது )

» 2013-14 மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.
உடனடி தொடர்புகொள்ளவும் .

அலுவலகம் : 0091 - 9150591105-07
முதல்வர் : 0091 - 8012257755

» 2013-14-க்கான பாடக்கோப்புகள்

  • BA (ஆங்கிலம்)
  • B.Com (CA)
  • B.Sc (IT)
  • B.C.A
  • M.Sc (CS)
  • M.Com
முதற் பக்கம் | எம்மை பற்றி | பாடக்கோப்புகள் | வசதிகள் | சேர்க்கை | தொடர்பு கொள்ள
அணைத்து உரிமைகளும் ஸ்ரீ ஹயகிரீவா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (SHAASCO)-திண்டுகல்லுக்குரியது                                        இணையதளம் வடிவமைப்பு VS SOFTWARE