ஸ்ரீ ஹயகிரீவா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
அனைவருக்கும் கல்வி என்பதே எமது லட்சியம்
( தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தால் ஏற்பளிக்கப்பட்டது மற்றும் மதுரை காமராஜ் பல்கலைகழகத்தில் இணைக்கப்பெற்றது )
முதல் பருவ தேர்வில் (நவம்பர் 2009-2010) முதன்மை மாணவர்கள்
பாடம் மாணவர் பெயர் மதிப்பெண் சதவீதம் துறை
Tamil Meharonisha.S 84% B.Com CA
English Michael Antony 71% B.Com CA
Introduction To Pc Software Karthiga.B 71% B.Com CA
Financial Accounting I Michael Antony 65% B.Com CA
Discrete Mathematics Jayanthi Meena.P 93% BCA
Programinig In C Libiya Sugantha Pushpa 79% BCA
Programinig In CSC++ Vijaya Shanthi.S 72% B.Sc IT
Spoken English (MME) Mariya Elakkiya Juliet 65% B.Sc IT
Mathematical Foundation Mariya Elakkiya Juliet, Vijaya Shanthi.S 83% B.Sc IT
முதற் பக்கம் | எம்மை பற்றி | பாடக்கோப்புகள் | வசதிகள் | சேர்க்கை | தொடர்பு கொள்ள
அணைத்து உரிமைகளும் ஸ்ரீ ஹயகிரீவா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (SHAASCO)-திண்டுகல்லுக்குரியது                                        இணையதளம் வடிவமைப்பு VS SOFTWARE