ஸ்ரீ ஹயகிரீவா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
அனைவருக்கும் கல்வி என்பதே எமது லட்சியம்
( தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தால் ஏற்பளிக்கப்பட்டது மற்றும் மதுரை காமராஜ் பல்கலைகழகத்தில் இணைக்கப்பெற்றது )
SHASSCO, கல்லூரி
Sri Hayagreeva Arts and Science College, SHAASCO, is a self financing co-educational institution founded by Sri Hayagreeva Educational and Charitable Trust, a philanthropic non-profit foundation established in the year 2007 at Dindigul, Tamil Nadu and promoted by Academicians and IT Professionals who are having vast experience in collegiate education in India as well as in abroad are well known for their drive and dedication. The trustees also add value to the institution with their extensive experience in Software Industry.
நோக்கம்
The objective of SHAASCO is to provide quality education to the rural public, using best available educational methods to provide value education and up lift rural students so as to develop a sense of responsibility to society and self.
இருப்பிடம்
SHAASCO - கல்லூரி is conveniently located along National Highway 7 between Kodai road and Gandhigram at Jambuthuraikottai, Mettur Post in Didugal district, Tamilnadu which is around 2Km from Kodaikannal road railway station/bus stand. The college is Surrounded by greeny mountains and green fields where the joyful atmosphere of natural beauty with calm and quiet gardens, provide an ideal learning environment.
முதற் பக்கம் | எம்மை பற்றி | பாடக்கோப்புகள் | வசதிகள் | சேர்க்கை | தொடர்பு கொள்ள
அணைத்து உரிமைகளும் ஸ்ரீ ஹயகிரீவா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (SHAASCO)-திண்டுகல்லுக்குரியது                                        இணையதளம் வடிவமைப்பு VS SOFTWARE